8 Nobelin Rauhanpalkinnon Saajaa Siitä, Kuinka Johtajuus Voi Lopettaa Sodan - Matador-verkosto

Sisällysluettelo:

8 Nobelin Rauhanpalkinnon Saajaa Siitä, Kuinka Johtajuus Voi Lopettaa Sodan - Matador-verkosto
8 Nobelin Rauhanpalkinnon Saajaa Siitä, Kuinka Johtajuus Voi Lopettaa Sodan - Matador-verkosto

Video: 8 Nobelin Rauhanpalkinnon Saajaa Siitä, Kuinka Johtajuus Voi Lopettaa Sodan - Matador-verkosto

Video: 8 Nobelin Rauhanpalkinnon Saajaa Siitä, Kuinka Johtajuus Voi Lopettaa Sodan - Matador-verkosto
Video: Arrival at Kraghammer | Critical Role: VOX MACHINA | Episode 1 2023, Marraskuu
Anonim
Image
Image
Image
Image

Maailmankonfliktin lopettaminen on vaikea taakka jokaiselle johtajalle - mutta mitä ominaisuuksia menestymiseen tarvitaan?

Kuva Swami Stream

Kahdeksan viime vuoden aikana on kyseenalaista, onko johtoamme edistänyt rauhaa sekä kansakunnassamme että laajemmassa maailmassa.

Voimme nyt valita Yhdysvaltojen presidentin, joka on rauhan muutoshahmo. Mutta mikä on rauha? Onko se vain logo solmiovärisillä t-paitoilla? Piirakka taivaalla unelma? Onko rauha maan päällä mahdollista?

Nykymaailman Oxford-sanakirja kuvaa Nobelin rauhanpalkinnon "maailman arvostetuimmaksi palkinnoksi".

Joka vuosi kiistelmät kiertävät vastaanottajien ympärillä. Palkinnot ja palkinnonsaajat yritetään hylätä, mutta niitä kunnioitetaan ja kunnioitetaan kaikkialla maailmassa.

Bushin hallintokauden aikana kahdeksalle henkilölle on myönnetty Nobelin rauhanpalkinto.

Katsominen heihin antaa meille mahdollisuuden pohtia, mitkä ehdokkaat edistäisivät rauhan syytä Yhdysvaltojen seuraavana presidenttinä ja varapuheenjohtajana: Barack Obama ja Joe Biden tai John McCain ja Sarah Palin.

2001 - Yhteistyö - YK ja Kofi Annan (Ghana)

Image
Image

Kofi Annan

Palkinto myönnettiin YK: lle ja sen pääsihteerille heidän työstään rauhanomaisemman ja paremmin järjestetyn maailman puolesta.

Annania kehotettiin siitä, että se rohkaisee valtioita käyttämään YK: ta välineenä omiin tarkoituksiinsa, josta Bushin hallintoa on syytetty.

Hän osallistui aktiivisesti ihmisoikeuksien puolustajana, puhui HIV / AIDS-pandemiasta ja kehotti YK: ta toimimaan johtavassa roolissa kansainvälisen terrorismin torjunnassa.

Annanin raportti YK: n roolista 2000-luvulla muodosti perustan YK: n vuosituhatjulistukselle, jossa vaaditaan köyhyyden lopettamista, parempaa koulutusta, HIV / aidsin vähentämistä, ympäristön suojelemista ja sodan estämistä.

Kaksi kuukautta Afganistanin sodan alkamisen jälkeen pitämässään Nobel-luennossa Kofi Annan ryhtyi rohkeasti aloittamaan puheensa kuvaamalla vastasyntynyttä hoitavaa äitiä. Hän sanoi, että todelliset rajat tässä maailmassa eivät ole kansakuntien välillä, vaan voimakkaiden ja voimattomien, rikkaiden ja köyhien välillä.

"Demokratian esteillä on vain vähän tekemistä kulttuurin tai uskonnon kanssa ja paljon enemmän tekemistä vallanpitäjien halun kanssa pitää asemansa hinnalla millä hyvänsä."

2002 - Suvaitsevainen diplomaatti - Jimmy Carter

Image
Image

Jimmy Carter

Presidenttinä Jimmy Carter oli diplomaatti sanan kaikissa merkityksissä. Hänen sovittelu oli tärkeä panos Israelin ja Egyptin väliseen Camp David -sopimukseen, ja hän korosti uudelleen ihmisoikeuksien asemaa kansainvälisessä politiikassa kylmän sodan aikana.

Carterikeskuksen kautta Jimmy Carter ryhtyi ratkaisemaan konflikteja useilla mantereilla, osoitti erinomaista sitoutumistaan ihmisoikeuksiin ja toimi tarkkailijana lukemattomissa vaaleissa ympäri maailmaa.

Nobel-luennossaan Jimmy Carter huomautti, että Yhdysvaltojen suurta valtaa on käytetty aiemmin hillinnällä ja suurella hyödyllä. Hän varoitti voimakkaita maita, jotka ottavat käyttöön ennaltaehkäisevän sodan politiikan. Carter yksilöi maailman vakavimman ongelman kasvavana kuiluna rikkaiden ja köyhien välillä.

”Sota on aina paha, ei koskaan hyvä. Emme oppi elämään yhdessä rauhassa tappamalla toistensa lapsia.”

2003 - Toivottavasti pelko - Shirin Ebadi (Iran)

Image
Image

Shirin Ebadi

Shirin Ebadi, lakimies, tuomari, luennoitsija, kirjailija ja aktivisti tunnustettiin ponnisteluistaan demokratian ja ihmisoikeuksien, erityisesti naisten ja lasten, puolesta. Hän nousi hyväksi ammattilaiseksi, joka ei koskaan ottanut huomioon uhkia omalle turvallisuudelleen.

Shirin Ebadi oli ensimmäinen nainen tuomari Iranissa. Vuoden 1979 vallankumouksen jälkeen hänet erotettiin virkamieheksi samassa tuomioistuimessa, jossa hän oli toiminut tuomarina. Hän protestoi ja sai korkean tason "asiantuntija". Sitten hän lopetti lakitoimintansa ja kirjoitti kirjoja ja artikkeleita, joissa vaaditaan naisten ja lasten oikeuksia Iranissa.

Vuonna 1992 Ebadi jatkoi lakitoimintaa ja ryhtyi poliittisesti arkaluontoisiin tapauksiin. Hän perusti lasten oikeuksien tukijärjestön ja ihmisoikeuksien puolustuskeskuksen. Hän opetti ihmisoikeuskursseja yliopistossa ja laati lasten fyysistä hyväksikäyttöä koskevan lain tekstin, joka hyväksyi Iranin parlamentin vuonna 2002.

Nobel-komitea kuvasi Ebadia sekä opas- että siltarakentajana, joka toi ihmiset yhteen kulttuurien, rodun ja uskonnon välillä. Shirin Ebadi katsoi, että islamin ja kristinuskon välillä ei tarvitse olla perustavanlaatuista konfliktia. Hänelle annettiin kunnia, että hän oli horjumaton optimisti, joka osoitti suurta rohkeutta.

Noble-luennossa Shirin totesi, että hallitsijat:

"… ymmärtää, että pelon kautta tapahtuvan hallinnan aika on lähellä maailmaa."

2004 - Rauhan siementen istutus - Wangari Maathai (Kenia)

Image
Image

Wangari Maathai

Wangari Maathai sai Nobel-palkinnon hänen panoksestaan kestävään kehitykseen, demokratiaan ja rauhaan Keniassa ja Afrikassa.

Wangari Maathai tunnustettiin ensimmäisenä Itä- ja Keski-Afrikassa tohtoriksi, Wangari Maathai, joka edisti ekologisesti elinkelpoista sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista kehitystä.

Metsäkato ja eroosio tuhosivat alueet, joilla karja laidunsi Keniassa, ja aiheutti pulaa ruoanlaittoon tarvittavasta puusta. Maailman ympäristöpäivän 5. kesäkuuta Wangari istutti takapihalleen yhdeksän puuta ja perusti vihreän vyön liikkeen. Lähes 30 vuoden ajan hän on mobilisoinut köyhiä naisia istuttamaan 30 miljoonaa puuta tavoitteenaan palauttaa Afrikan metsät.

Wangari Maathai lähetettiin toistuvasti vankilaan. Häntä vastaan hyökättiin kyynelkaasulla ja kerhottiin. Hän jatkoi lähestymistapaansa, jonka Nobel-komitea kuvaili yhdistävän tieteen, sitoutumisen, aktiivisen politiikan ja uskon Jumalaan.

”Koko yhteisö tulee myös ymmärtämään, että vaikka hallitusten on oltava vastuussa, on yhtä tärkeää, että omissa suhteissaan toisiinsa he kuvaavat johtamisarvoja, joita haluavat nähdä omissa johtajissaan, nimittäin oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä ja luottamus."

2005 - Sanakuvion palauttaminen - IAEA ja Mohamed ElBaradei (Egypti)

Image
Image

Mohamed ElBaradei / Kuva Lukas Beck The NY Timesille

Palkinto myönnettiin IAEA: lle ja pääjohtajalle Mohamed ElBaradeille heidän pyrkimyksistään estää ydinenergian käyttöä sotilaallisiin tarkoituksiin ja varmistaa, että ydinenergiaa rauhanomaisiin tarkoituksiin käytetään turvallisimmalla mahdollisella tavalla.

IAEA perustettiin vuonna 1957, ja se oli visio Dwight D. Eisenhowerin vuonna 1953 Yhdistyneissä Kansakunnissa pitämästä puheesta”Atoms for Peace”.

IAEA vaati ennen Yhdysvaltojen hyökkäystä Irakiin vuonna 2003, että joukkotuhoaseita ei ollut ja että ne olivat oikein. Äskettäin Bushin hallinto on ollut erimielisyys IAEA: n kanssa samasta asiasta Iranin suhteen ja yrittänyt tosiasiassa syrjäyttää El Baradein.

El Baradeitä kiitettiin siitä, että hän erottui pelkäämättä leviämisen estämistä ja ydinvoiman ohjaamisesta sähköntuotannon, terveydenhuollon (erityisesti syövän hoidon), maatalouden, ympäristön ja teollisuuden käyttöön.

Mohamed ElBaradei huomautti puheessaan, että historia on opettanut, että voima ei paranna haavoja, vaan avaa uusia. Hän tarjosi näkemyksensä rauhallisemmasta maailmasta:

”Kuvittele, mitä tapahtuisi, jos maailman kansakunnat kuluttaisivat niin paljon kehitykseen kuin sotakoneiden rakentamiseen. Kuvittele maailma, jossa jokainen ihminen eläisi vapaudessa ja arvokkaudessa. Kuvittele maailmaa, jossa me vuodatimme samat kyyneleet, kun lapsi kuolee Darfurissa tai Vancouverissa.

Kuvittele maailma, jossa voisimme ratkaista erimielisyytemme diplomatian ja vuoropuhelun kautta eikä pommien tai luodien avulla. Kuvittele, jos museoissamme olisi vain jäljellä olevia ydinaseita. Kuvittele perintö, jonka voimme jättää lapsillemme. Kuvittele, että sellainen maailma on käsissämme."

2006 - Vaurauden leviäminen - Muhammmad Yunus (Bangladesh) ja Grameen Bank

Image
Image

Muhammmad Yunus

Muhammad Yunus ja Grameen Bank saivat rauhanpalkinnon ponnisteluistaan luoda taloudellista ja sosiaalista kehitystä alhaalta.

Vuonna 1976 Muhammad Yunus otti kaksikymmentäseitsemän dollaria omasta taskustaan ja lainasi sen 42 köyhälle korinpitäjälle pienessä Bangladeshin kylässä. Tästä kasvoi Grameen Bank; omarahoitus, kannattava ja vaurauden levittäminen tuhansissa Bangladeshin kylissä.

Yunuksen visiona oli poistaa köyhyys maailmassa. Tämä köyhille pankkiiri toimi pääasiassa, että jokaisella maapallon ihmisellä on potentiaalia ja oikeus elää ihmisarvoista elämää.

Sekä Nobel-komitea että palkittu mainitsivat köyhyyden jälleen maailman suurimpana haasteena. Suurin osa maan päällä olevista ihmisistä on köyhiä: puolet maailman ihmisistä elää alle kahdella dollarilla päivässä ja miljardi alle yhdellä dollarilla päivässä.

”Meidän on puututtava terrorismin perimmäisiin syihin lopettaaksemme sen kaiken aikaa. Uskon, että resurssien sijoittaminen köyhien ihmisten elämän parantamiseen on parempi strategia kuin sen käyttäminen aseisiin."

2007 - rauhan luominen planeetan kanssa - IPCC ja Al Gore

Image
Image

Al Gore

IPCC: tä ja Al Gorea kunnioitettiin ponnisteluistaan kerätä ja levittää parempaa tietoa ihmisen aiheuttamasta ilmastomuutoksesta ja luoda perustan toiminnalle.

YK: n ilmastopaneeli IPCC on globaali projekti, johon osallistuu yli 130 maata, 450 kirjailijaa ja 800 avustajaa sekä 2 500 tieteellistä asiantuntijaa.

Nobel-komitea, joka kutsui Yhdysvaltoja ja Kiinaa suuriksi saastuttajiksi, koki, että ilmaston lämpeneminen oli uhka ihmiskunnan turvallisuudelle ja olemassaololle maan päällä. Komitea korosti ääntään arkkipiispa Desmond Tutun lainauksella, jonka mukaan ilmastomuutoksen jättäminen huomiotta oli synti.

Komitea yhdisti Afrikan aavikoitumisen alueelliseen konfliktiin korostaen haavoittuville maille asetettua raskaata ilmastonmuutosta ja mainitsi ryhmän amerikkalaisia sotilashenkilöitä, jotka sanoivat, että ilmaston lämpeneminen on "epävakauden uhan kerrannaisvaikutus epävakaisilla alueilla".

Al Gore oli henkilö, joka oli tehnyt eniten saadakseen ilmaston lämpenemisen maailman huomioksi vuoden 1992 teoksellaan Maa tasapainossa, jossa esitettiin maailmanlaajuinen Marshall-suunnitelma biosfäärin pelastamiseksi, ja epämukavan totuuden kanssa.

Al Gore kertoi luennossaan, että on aika tehdä rauha planeetan kanssa.

"Meillä on kaikki tarvittava aloittamiseen, paitsi ehkä poliittinen tahto, mutta poliittinen tahto on uusiutuva voimavara."

2008 - Kansainvälisten konfliktien ratkaiseminen - Martti Ahtisaari (Suomi)

Image
Image

Martti Ahtisaari

Nobelin komitea ilmoitti vuoden 2008 rauhanpalkinnon saajaksi Martti Ahtisaari hänen tärkeistä ponnisteluistaan kansainvälisten konfliktien ratkaisemiseksi.

Sovittelijana Ahtisaari haki ratkaisuja Namibiasta, Indonesiasta ja Kosovosta. Hän osallistui myös rakentavasti konfliktien ratkaisemiseen Pohjois-Irlannissa, Keski-Aasiassa ja Afrikan kärjessä.

Viime aikoina Ahtisaari on yrittänyt auttaa organisaationsa Crisis Management Initiativen kautta löytämään rauhanomaisen ratkaisun Irakin ongelmiin.

Haastattelussa Ahtisaari sanoi:

”… Jokainen konflikti voidaan ratkaista. Mielestäni on häpeällistä kansainväliselle yhteisölle, että olemme antaneet niin monille konflikteille jäätymisen, emmekä yritä vakavasti ratkaista niitä."

Ole muutos 4. marraskuuta

Jokainen näistä Nobel-palkinnon saajista jatkaa toimintaansa rauhan aikaansaamiseksi nykymaailmassa. Heidän elämänsä ovat osoitus todellisesta johtajuudesta köyhyyden poistamisessa, konfliktien ratkaisemisessa, ihmisoikeuksien puolustamisessa ja yhteistyössä turvallisemman maailman luomiseksi.

Kuten entinen ulkoministeri Colin Powell sanoi viime viikolla Meet Press -lehdessä, "Kun autat köyhimpiä, he siirtyvät pois terrorismista."

Nämä ympäri maailmaa tulevat äänet muistuttavat meitä siitä, että rauha ei ole vanhentunut käsitys, vaan todellinen mahdollisuus, joka vaatii johtajiltamme tiettyjä ominaisuuksia.

Voimme valita 4. marraskuuta presidentin ja varapuheenjohtajan, joka ei hallitse pelon kautta tai laajenna rikkaiden ja köyhien välistä kuilua; kuka käyttää hillintää ja kunnioittaa monimuotoisuutta; jotka tunnustavat kaikkien ihmisten oikeudet ja käyvät vuoropuhelua rehellisyyden kanssa muiden maailman johtajien kanssa.

Nobelin puuttuvan palkinnon saajan Mahatma Gandhin sanoin: "Meidän on oltava muutos, jonka haluamme nähdä maailmassa."

Suositeltava: